Előadói kategóriák

Művészet:
Színész
Sport:
Box Fitness Motorversenyző Thai box Labdarúgó K1 Autóversenyző
Tanácsadás:
Szexuálpszichológus Életmód tanácsadó
Ének:
Férfi énekes Női énekes Együttes Rapper
Tánc:
Rúdtáncos Légtornász Kötéltáncos
Online sztárok:
Youtube sztár Facebook sztár Instagram sztár Twitter sztár Blogger
Celeb:
Playmate Valóságshow szereplő Életművész Tehetségkutató résztvevő Műsorvezető DJ Modell
Humor:
Stand-up előadó Humorista

Show kategóriák

Énekes show Jelmezes show Megzenésített vers Szöveges show Táncos show Zenés show Zenés stand-up show

Keresési beállítások:

A Giftshow Kft. videó megrendelői Általános Szerződési és Felhasználási Feltételei

Hatályos 2016.04.21 napjától


Bevezető tájékoztató az egyéni szolgáltatást nyújtó weboldalról

Tájékoztatjuk, hogy a www.giftshow.hu weboldalon való megrendelése, ill. vásárlása esetén ún. távollévők között kötött szerződés jön létre, amely olyan szerződés (amennyiben ön egy természetes személy nevében és szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül vásárol, ún. fogyasztói szerződés), amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

A weboldalon keresztül nyújtott egyéni szolgáltatások személyre szabott videoüzenetekre szólnak, amelyeket a weboldalon feltüntetett közismert személyek készítenek el a megrendelők egyedi igénye alapján.

A vállalkozás neve: GIFTSHOW Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Pulz utca 46.

Cégjegyzékszám: 06-09-022690

Nyilvántartó cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága (6722 Szeged, Tábor u. 4.) Adószám: 25543616-2-06

Közösségi adószám: HU25543616.

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-76842906

E-mail: office@giftshow.hu

Webáruház címe: www.giftshow.hu

Tevékenység nyilvántartási száma: 6312 '08

Tevékenységet nyilvántartó hatóság neve, székhelye: a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. tel.: + 36 62 564-124

NAIH nyilvántartási szám: 111221/2016

Kamarai tagság: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

A cég jelen dokumentumban: „Giftshow.hu”, vagy „weboldal”.


A weboldal az GIFTSHOW Kft. kizárólagos tulajdonában áll. A GIFTSHOW Kft. tagja a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának. A GIFTSHOW Kft. nem áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex hatálya alatt.

Az ügyfélszolgálattal és panaszkezeléssel kapcsolatos bővebb információkért lásd a 14. és 15. fejezetben foglaltakat.

A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja nem minősül emelt díjnak.


 1. Bevezető rendelkezések

  1. Kérjük, amennyiben felhasználója kíván lenni a www.giftshow.hu domain név alatt, a GIFTSHOW Kft. (a továbbiakban: „cég”, vagy „társaság) által működtetett weboldalunknak (a továbbiakban: weboldal), illetve igénybe kívánja venni a weboldalon kínált szolgáltatások bármelyikét, akkor figyelmesen olvassa el a weboldal jelen Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: általános szerződési feltételek, vagy ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve (a továbbiakban ön jelen ÁSZF-ben: felhasználó, megrendelő, vagy fogyasztó).

  2. Tájékoztatjuk, hogy a weboldal böngészésével, a szolgáltatás igénybevételével, vagy a weboldalon való regisztrációval ön hozzájárulását adta adatainak kezeléséhez.

  3. Az általános szerződési feltételek kezdő időbeli hatályát az oldal tetején a cím alatti dátum jelzi. Tájékozottsága érdekében kérjük, rendszeresen látogassa a weboldalt és olvassa el az általános szerződési feltételeket.

  4. Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek nyelve magyar. A szerződéskötés lehetséges nyelve magyar. A www.giftshow.hu oldalain megjelenő termékleírások és szöveges információk magyar nyelvűek.

  5. A weboldalon tett rendelések nem minősülnek írásbeli szerződésnek. Írásbeli szerződésnek a vásárlásról kiállított számla minősül, mely minden esetben iktatásra és a könyvelési szabályok szerinti tárolásra kerül. Egyebekben a weboldalon tett megrendelések nem kerülnek iktatásra, azok kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre. Megrendeléséről visszaigazoló e-mailt kap. Kérjük, hogy a visszaigazoló e-mailt őrizze meg.

  6. Jelen általános szerződési feltételek letölthetőek .pdf formátumban a weboldalról. Tájékoztatjuk, az általános szerződési feltételek letöltési lehetőségével a weboldal eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. §-ban foglalt kötelezettségeknek.

  7. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a weboldal köteles tájékoztatni a felhasználót a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, a vállalkozás nevéről, székhelyének postai címéről, telefonszámáról és elektronikus levelezési címéről, a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, a teljesítés feltételeiről, valamint a kellékszavatossági kötelezettségről.

  8. A weboldal működésével, szolgáltatásunk megrendelésével és egyéb kérdéseivel kapcsolatban a fent megadott elérhetőségeinken állunk szíves rendelkezésére.

 2. A weboldal szolgáltatásai

  1. Weboldalunkon a megrendelők a feltüntetett közismert személyektől, előadóktól személyre szabott videóüzenetet kérhetnek díjfizetési kötelezettség ellenében (a továbbiakban „szolgáltatás”, vagy „videóüzenet vásárlás”).

  2. A megrendeléskor a felhasználó által meghatározott egyedi kívánságok nem válnak a felek közötti szerződés részévé, a megrendelést a cég illetve az előadó jogosult visszautasítani az egyedi megrendelésben részletezett kívánság közerkölcsbe ütköző, ízléstelen, indokolatlan, nem elvárható, illetve más okból teljesíthetetlen volta miatt.

 3. Regisztráció

  1. A weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges.

  2. A regisztráció a vásárláshoz szükséges adatokat tartalmazza, az ott megadott adatokat a megrendelések teljesítése céljából használjuk fel. Az adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük, azokat más részére nem szolgáltatjuk ki.

  3. A regisztráció során megadott adatokat a weboldalon a regisztrációs fiókjában bármikor módosíthatja, törölheti, illetve megrendelés esetén adatait pontosíthatja.

  4. A jelszóban csak ékezet nélküli betűk és számok szerepelhetnek. A jelszón kívül kérjük, használja a kis- és nagybetűket, illetve az ékezetes betűket, mert a számlázás az így megadott adatok alapján történik.

  5. Jelszavának elfelejtése esetén kérjük, használja az „elfelejtett jelszó” funkciót. E-mail címének megadása után e-mailben elküldjük ideiglenes új jelszavát. Amennyiben e-mail címét sem tudja megadni, úgy kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat.

  6. A regisztrált fiókját a megrendelő jogosult törölni a fiók beállításai elnevezésű menüpontban. A cég az esetleges függőben lévő megrendelések teljesítésének időtartamáig ebben az esetben megőrzi a felhasználó adatait.

  7. A regisztrációval kapcsolatos problémái, kérdései esetén kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

 4. Értesítések

  1. Amennyiben jelen általános szerződési feltételekben írt valamely e-mail értesítést nem kap meg, kérjük, ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a regisztrációjában e-mail címét.

  2. Ha ön helyesen adta meg e-mail címét, és mégis azt tapasztalja, hogy egy tőlünk várt levél (értesítő, visszaigazolás) nem érkezik meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, hogy ellenőrizhessék a problémát. A fenti hiba egyik oka az lehet, hogy bizonyos, akár az ön számítógépétől függetlenül működő spam-szűrők védik önt az interneten nagy számban előforduló úgynevezett levélszeméttől. Ezek a szűrők sajnos tévesen spammé nyilváníthatnak olyan leveleket is, amelyek érdekelnék önt.

 5. Rendelés és kézbesítés

  1. Oldalunkon található szolgáltatást a rendelés feladásával vásárolhatja meg.

  2. A megjelenő lapon az első legördülő menüből azt lehet kiválasztani, hogy a személyes üzenet milyen alkalomból készül, a következőből pedig a kívánt show kategóriát, ami személytől függően változik. Utána a kiküldés dátumát kell megadni azt figyelembe véve, hogy az elkészítési idő minimum 3 munkanap. Az üzenet rovatban először is az előadó felé tett kéréseket kell megfogalmazni, maximum 600 karakterben, szem előtt tartva, hogy a cégnek illetve az előadónak jogában áll azt elutasítani vagy csak részben teljesíteni, ha számára a megadott kérések nem kivitelezhetőek. Ilyen például, ha a kérés közerkölcsbe ütközik vagy egyéb okok miatt nem teljesíthető. Ezt követően a címzettnek küldendő üzenetet kell megfogalmazni, ugyanúgy 600 karakterben maximalizálva - a fent leírt jogokat szintén fenntartva. A Cím rovatban pedig a küldő, valamint a címzett nevét és címét kell feltüntetni, a rendelést pedig a számlázási adatok megadásával lehet véglegesíteni, majd a lap alján kiválaszthatja a kívánt fizetési módot.

  3. A vásárlást valamely fizetési módra való kattintással tudja megkezdeni. A fizetés menetéről bővebb tájékoztatást a 7-es pontban talál.

  4. Rendeléséről haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül, ill. a szolgáltatás átadásáig email címére küldött válaszlevélben tájékoztatjuk. A visszaigazolásban szereplő linken keresztül elérhetőek jelen általános szerződési feltételek.

  5. Amennyiben weboldalunk a megrendelt szolgáltatást valamilyen váratlan, objektív okból nem tudja önnek biztosítani, erről haladéktalanul tájékoztatjuk és amennyiben a fizetés megtörtént, a megrendelt szolgáltatás árát legkésőbb 30 napon belül visszatérítjük. A teljesítés elmaradásának indoklására weboldalunk nem köteles. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az összes rendelés nem kerül ellenőrzésre, csak azok, amelyekre a megrendelő panaszt tett.

  6. Az elkészült videóüzenetet, szolgáltatást e-mailben juttatjuk el a címzetthez. A megrendelő a weboldalon található fiókjában tekintheti meg az elkészített videót az “elküldött Gift Show videók” menüpont alatt.

 6. Szolgáltatások árának feltüntetése

  1. A weboldalon a szolgáltatások ára forintban kerül megadásra. A szolgáltatások ára a megrendelés napján a weboldalon feltüntetett árral megegyező. A szolgáltatások ára az általános forgalmi adót tartalmazza. Kedvezményes ár esetén a feltüntetett ár már tartalmazza a jelzett kedvezményt.

  2. A mindenkori fizetendő ár a megrendelés leadásának idejében érvényben lévő ár. Árváltozás esetén értesítjük önt, és lehetősége van a módosított áron megrendelését visszautasítani vagy továbbra is fenntartani. A mindenkori árváltoztatás jogát fenntartjuk.

  3. Weboldalunkon licitálási, alkudozási lehetőség nincs. Árainkat központilag szabjuk.

 7. Fizetési módok, számla

  1. Weboldalunk az ön megrendelése tekintetében az átutalást, a bankkártyás fizetést és a PayPal rendszeren való átutalást nyújtja fizetési lehetőségekként.

  2. A weboldal és ön között a sikeres fizetésről szóló visszaigazoló email kézbesítésekor jön létre a szerződés.

  3. Ha a bankkártyás fizetést választja, a weblap automatikusan átirányítja önt az OTP bank internetes fizetési felületére, ahol első lépésben a bankkártya adatainak megadása szükséges, majd második lépés a megrendelés megerősítése, az utolsó pedig a bank által küldött visszaigazolás a fizetés eredményességéről. A sikeres megrendelésről rendszerünktől azonnal kap egy visszaigazoló képernyőt, valamint e-mail címére is érkezik egy automatikus visszaigazoló email.

  4. Átutalással történő fizetési mód választása esetén a következő oldalon megjelenő információt kell beírni a megfelelő rovatokba, a rendelés teljesítése csak az összeg beérkezése után kezdődik.

  5. A szolgáltatás kiválasztását követően kiválasztható a fizetés a PayPal rendszeren keresztül. Ennek megjelölése után weboldalunk átirányítja a böngészőt a közvetítő https://www.paypal.com fizetési oldalára. Itt be szükséges jelentkeznie PayPal fiókjába, vagy választása szerint meg szükséges adni a bankkártyája, hitelkártyája adatait. A tranzakció végén mind a PayPal weboldal, mind az giftshow.hu visszaigazolja a vásárlást, vagy értesíti a megrendelőt az esetleges sikertelen tranzakcióról.

  6. Bármely fizetési mód esetén kérheti elektronikus számla kiállítását, amelyet e-mailben küldünk meg a megrendelő részére.

  7. Megrendelésének teljesítése az átutalás, a bankkártyás fizetés, PayPal rendszeren való fizetés esetén az utalt összegnek a cég számláján történő jóváírását követően kezdődik.

 8. Rendelések tárolása és módosítása

  1. A weboldalon feladott rendeléseket rendszerünk tárolja. A megrendelő és a cég között megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződés utóbb hozzáférhető marad a felhasználó webes felületén.

  2. A feladott rendelések a fizetést követően nem módosíthatóak.

 9. Rendelés adatainak módosítása és javítása

  1. Rendeléséhez tartozó személyes adatait regisztrációkor adhatja meg, ezt profiljában bármikor módosíthatja. Szolgáltatásainkat az egyes előadókra kattintva külön-külön tudja megrendelni és kifizetni, azok nem kerülnek összesítésre.

  2. A telefonhívásért az ügyfeleket emelt díj nem terheli. Kérésének jelen szabályzat keretei között tudunk eleget tenni, amennyiben megrendelése teljesítése még nem kezdődött meg.

 10. Hírlevél

  1. Érdemes hírlevélre feliratkozott vásárlónknak lenni, hiszen újdonságainkról, akcióinkról tájékoztatást kap. Hírlevelünkre a regisztrálással feliratkozik a megrendelő.

  2. A weboldalunk által küldött levelek nem tartalmaznak reklámanyagot, kizárólag honlapunkkal kapcsolatos fejlesztésekről, újdonságainkról értesítjük önt hírlevelünkben. Ha információs levelünk küldésével mégis zavarnánk önt, lehetősége van a regisztrációs oldalon letiltani a hírlevelek küldését.

  3. A regisztrációt követően hírlevelünkre le- illetve feliratkozni weboldalunknak a felhasználói fiók oldalán van lehetőség, valamint a hírlevél alján található leiratkozó link segítségével.

  4. Hírlevelünkre a weboldalon való feliratkozással a megrendelő kifejezetten hozzájárul a hírlevéllel való közvetlen megkeresésre a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szólót 2008. évi XLVIII. törvény alapján. Hírlevelünkről való leiratkozással hozzájárulása bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

 11. A megrendelő kellékszavatossági igényeiről

  1. A megrendelése alapján létrejött szerződés alapján kellékszavatosság illeti meg a weboldal hibás teljesítése esetén. Hibás a teljesítés abban az esetben, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában elérhető, de minősége, illetve tartalma kifogásra ad okot.

  2. A kellékszavatosságra a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

  3. A szolgáltatás természetéből adódóan a kijavítás, mint kellékszavatossági jog jelen esetben nem érvényesíthető, kivéve, ha a hiba tárgya technikai jellegű (így kép- vagy hangminőségbeli probléma merül fel). Kicserélésre is jogosult a felhasználó ebben az estben, amely egy új videóüzenet elkészítését jelenti, kivéve, ha ez lehetetlen vagy a weboldal számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

  4. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a megrendelő nem kéri, illetve nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a megrendelő viseli, kivéve, ha az ésszerűen indokolt volt.

  5. A hibának a cég felé történő jelzése után, ha arra még van mód és a megrendelőnek még érdeke fűződik hozzá, akkor elsősorban kijavítást vagy kicserélést ajánlja a cég. Ha igénye már tárgytalanná vált, és cégünk megalapozottnak látta panaszát, úgy pénz visszafizetést biztosítunk (panaszkezelésről bővebben a 15-ös pontban).

  6. A megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni, hogy azonnal intézkedni tudjunk annak kijavítása érdekében.

  7. A kellékszavatossági igény teljesítésével kapcsolatos költségek a weboldalt terhelik. Amennyiben a hiba keletkezésében a megrendelő is közrehatott, akkor a kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült esetleges költségeket a megrendelő viseli.

 12. Vásárlástól való elállás, felmondás joga

  1. Vásárlástól való elállásra a megrendelő csak a fizetés előtt jogosult. Szolgáltatatásunk egyedisége miatt későbbi elállásra, felmondásra nincs lehetőség. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja szerint nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog és felmondási jog az olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 13. Adatkezelés

  1. Fontos számunkra adatainak biztonsága, emellett gazdasági érdekünk is megkívánja felhasználóink megelégedettségét, ezért mindent megteszünk adatai biztonságos kezelése érdekében. Az adatok technikai okokból történő elvesztése, sérülése, vagy egyéb károsodásáért azonban a szolgáltatás jellegére tekintettel nem tudunk felelősséget vállalni.

  2. A weboldalon való regisztráció során szükséges a felhasználóknak megadni az alábbi adataikat: felhasználónév (becenév), név, lakcím, email, jelszó.

  3. Az adatkezelés jogszabályi alapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban eKer tv.) 13/A. §, amely szerint a weboldal az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. A weboldal továbbá az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A weboldal a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

  4. Weboldalunk jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatási kötelezettséget teljesít az illetékes hatóságok, közigazgatási szervek és egyéb szervek felkeresése alapján.

  5. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon való regisztrálással egyúttal kifejezett hozzájárulását adja adatainak az általános szerződési feltételek szerinti céllal és feltételek szerint történő felhasználásra. Az adatkezelés ideje az érintettnek az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a regisztrációjának törléséig tart.

  6. Adatainak kezelésének célja a weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges folyamatok lehetővé tétele. Tájékoztatjuk, hogy a weboldal adatait minden esetben a szükséges mértékben és a szükséges ideig használja.

  7. Adatait a weboldal és a megrendelésének teljesítésében részt vevő partnereink kezelik a megrendelés teljesítéshez szükséges mértékben, módon és ideig.

  8. A weboldalnak megadott adataiba való betekintést, adatainak módosítását, vagy törlését regisztrációs fiókján keresztül végezheti.

  9. A weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

  10. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a weboldal a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a weboldal oldalain leadott megrendelésről készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

  11. A weboldallal fenntartott jogviszonyán alapuló adatkezelés jogszerűtlensége, ill. egyéb adatkezelési szabálytalanságok, vagy mindezek gyanúja estén jogorvoslatért fordulhat egyebek mellett a

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához

   levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

   cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

   Telefon: +36 (1) 391-1400

   Fax: +36 (1) 391-1410

   www: http://www.naih.hu

   e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


14. Ügyfélszolgálat

Tel.: +36 (62) ............

E-mail: office@giftshow.hu

A telefonhívásért az ügyfeleket emelt díj nem terheli.

15. Panasz, panaszkezelés

  1. A weboldal tevékenységével kapcsolatos bármilyen észrevételét, ill. panaszát szívesen fogadjuk a weboldal ügyfélszolgálatának elérhetőségein. A panasz tárgyát képező videófelvételt egyedileg megvizsgáljuk. Panaszát legkésőbb harminc napon belül, e-mailen válaszoljuk meg. Válaszunkat kifejezett kérése esetén továbbítjuk postai úton. Panaszára adott válaszunkat három évig megőrizzük.

  2. Az elutasító választ indokoljuk és tájékoztatjuk, hogy elutasító válasz esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhat, melynek neve: Csongrád Megyei Békéltető Testület, székhelyének postai címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. A békéltető testületekről és eljárásukról a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján (www.nfh.hu) tudhat meg több információt. Panasza esetén elsődlegesen a fogyasztó lakóhelye szerinti békéltető testület illetékes.

  3. Tájékoztatjuk, hogy a weboldal a székhelye szerinti békéltető testületnél vagy – valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatállyal – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál írásban, visszavonásig érvényes általános alávetési nyilatkozatot tehet, amelyben vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát. Az alávetési nyilatkozatban a weboldal kötelezettségvállalásának mértékét, illetve hatályát a jogvita tárgyának általa meghatározott értékében vagy más módon is korlátozhatja. A weboldal mentesül e nyilatkozat kötőereje alól, ha bizonyítja, hogy azt a szerződéskötésig a vállalással azonos módon visszavonta.

  4. Fogyasztóvédelmi panasz esetén felkeresheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi felügyelőségét. A területi felügyelőségek listáját az alábbi címen érheti el: http://www.nfh.hu/informaciok/elerheto/teruleti

   Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége

   Székhely: 1088 Budapest, József krt. 6.

   Telefon: +36 1 459 4800

   Fax: +36 1 210 46771


  5. Versenyjogi szabályok sérelme esetén a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordulhat:

   Gazdasági Versenyhivatal

   1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

   Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036

   Telefon: (1) 472-8900

   Fax: (1) 472-8905

16.Jogkikötés

  1. Megrendelésre és azzal összefüggésben felmerülő kérdésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

  2. A felhasználó és a weboldal közötti vitás kérdéseket a felek békés úton, ill. az általános szerződési feltételekben megjelölt hatóságok békéltető és egyéb testületei előtt rendezik.

17. Egyéb tájékoztatás

  1. A weboldal eredeti tartalmának, illetve oldalai bármely szöveges vagy képi alkotóelemeinek engedély nélküli felhasználása szerzői jogi és egyéb jogszabályokba ütközhet. A honlapon található anyagok az GIFTSHOW Kft. illetve az érintett előadók saját elektronikus szellemi termékei, azok másolása, módosított felhasználása, nyilvános közzététele, terjesztése illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal való felhasználása csak az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével történhet.

  2. Minden esetben kérje ki az üzemeltető nyilatkozatát a felhasználás jogszerűségéről. A fenti szabályok minden felhasználó számára kötelező érvényűek. Az ismeretük hiánya vagy a figyelmen kívül hagyásuk következményei a felhasználót terhelik.